Velkommen til

Dansk Flyve- & Dykkemedicinsk Selskab

 

Novemberudgaven af Bulletin indeholder lidt om det som er sket på den flyvemedicinske front de seneste måneder samt hvad de kommende måneder byder på indenfor primært dykkermedicinen. Informationen i nyhedsbrevet er på ingen måde fuldt ud dækkende, men har til formål at gøre interesserede medlemmer nysgerrige for derefter at søge yderligere oplysninger på hjemmesiden og deltage i kommende møder.

Siden sidst mener vi det er lykkes os at få en næsten fuld dækkende mail-adresseliste. Derfor vil samtlige medlemmer måske til forskel fra tidligere nu modtage Bulletin.

Indhold og længde af Bulletin afhænger meget af hvad medlemmerne henvender sig med og skriver. Indtil nu har det ikke været overvældende… Jeg håber hermed at nogle således tager sig mod til at skrive lidt. Det behøver ikke at være højttravende videnskabeligt.

 

Mads Klokker, formand

 

 

Fatigue og flyvning

Som det har fremgået af danske og internationale nyhedsmedier, tager flere og flere piloters arbejdstid samt begrebet fatigue mere og mere seriøst. Senest har et fly med 144 passagerer fra flyselskabet NWA været i medierne, fordi de to piloter ”kom til” at flyve 1 time og 20 minutter for langt forbi Minneapolis i USA. Piloterne hævdede selv at de var så optagede af deres medbragte laptop-computere, at de helt glemte tiden. Eksperter hævder derimod at den mere sandsynlige forklaring på at ingen kunne kontakte piloterne var, at de var faldet i søvn.

Faktisk er det slet ikke så sjældent at piloter ”napper”. Der er efterhånden flere rapporterede tilfælde med lignende manglende kontakt til cockpittet. Professionelle piloter fortæller dog, at det kan være fuldt tilladt at tage en kortere lur, hvis det er umuligt for piloten at holde sig vågen. Der skal i et sådan tilfælde så være tale om en kortere lur samt at co-piloten ikke også napper eller på anden måde er fraværende.

Tendensen med accept af napping og trætte piloter pga. arbejdstider på op til 14-15 timer dagligt med 60 timer om ugen i 3 uger i træk som de nye regler tillader, er videnskabeligt stærkt problematisk. Den 11. september havde selskabet således besøg af John Caldwell, Honolulu, USA, som er ekspert i aviation fatigue og håndtering heraf. Til selskabsmødet som varede 3 timer deltog ca. 70 tilhørere. Der var repræsentanter for danske og udenlandske pilotorganisationer, flyveledere, politi, luftfartsmyndigheder, politikere, Lægeforeningen, selskabets medlemmer mf. Mødet har helt klart været dette års mest spektakulære selskabsmøde med gode spørgsmål og saglig og velfunderet videnskabelig dokumentation for den medicinske bekymring der er ved tilladelse af længere arbejdstider.

.

Det er bestyrelsens holdning, at man bør udtrykke en dyb bekymring overfor den øgede risiko som fatigue, udløst ved længere arbejdstider i et monotomt støjende miljø og indimellem  med eksponering for skiftende tidszoner, udgør.

 

Mads Klokker

 

 

International Flyvemedicinsk Kongres i Zagreb, Kroatien

Undertegnede deltog i ICASM – den 57ende internationale civile flyvemedicinske kongres, som dette år foregik i Zagreb, Kroatien i perioden 6. – 10. september 2009. Det viste sig at jeg sidst havde tiltaget i lignende møde for 18 år siden (som dengang blev afholdt i Stockholm).

Kongressen var utroligt vel organiseret og – i forhold til hvad man blev budt – imponerende billig. Landet er mindre end Danmark og meget velfungerende. Jeg deltog som netop udnævnt Academy Member i det internationale selskab. Der er primært tale om et civilt flyvemedicinsk videnskabeligt selskab, men der deltager vanligvis dog også flere militære flyvelæger. Faktisk havde der denne gang været formøder, hvor også danske militære flyvelæger deltog.

Et af de helt store foredrag var ”André Allard Memorial Lecture” som på fornem vis blev udført af professor Michael Bagshaw. Inden selve foredraget blev hans netop afdøde forgænger, professor John Ernsting mindet. Kongressen havde ellers hovedemner som Issues in Cardiovascular Disease, Clinical Aviation Medicine, Space, Education Training & Research, Test & more Test, Clinical Issues samt Poster Sessions.

Det er lykkes mig at lave en foreløbig aftale med Michael Bagshaw om at komme til Danmark og holde et foredrag til et af vores selskabsmøder i 2010.

 

Mads Klokker

 

 

Danske Flyvelægers Organisations årsmøde i Ribe

Undertegnede deltog i DAFLO’s årsmøde i Ribe d. 25. – 27. september 2009. Disse flyvelæger, som af Statens Luftfartsvæsen har fået særlig autorisation til at udføre helbredsundersøgelser på civil luftfartscertificerede personer, afholder et årlig møde med formål at udveksle erfaringer samt for at lade sig opdatere indenfor de mange regler der findes på området. En af de helt store udfordringer bliver formentlig at EU er ved at lave nye regler, herunder også for hvem der skal undersøges og hvem der må undersøge de certificerede. Disse nye regler forventes først at blive indført ca. 2013. Det viste sig i øvrigt at DAFLO-lægerne ønskede kontakt til øvrige nordiske flyvelæger via Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab, herunder information om pointgivende kurser i Norge og Sverige. Denne kontakt etableredes.

Det er aftalt at næste års DAFLO-møde afholdes i København evt. samtidig med besøg af professor Michael Bagshaw ved et af Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk selskabesmøder.

 

Mads Klokker

 

 

Grundkursus i dykkermedicin

Der har været utrolig stor efterspørgsel efter et basalt kursus i dykkermedicin (Fitness to Dive-kursus). Det var egentlig vores intension at et sådan kursus skulle afholdes i dette efterår, men grundet diverse planlægningsforhold har dette ikke kunne lade sig gøre. En ny dato ligger dog nu klar:

Dykkermedicinsk Seminar

D. 4. – 6. marts 2010,

Holmen

Kursusleder: Klaus Tjelle Kristiansen

Kurset henvender sig primært til læger som endnu ikke kender så meget til dykkermedicin, men vil også danne basis for et senere mere avanceret dykkermedicinsk kursus. Der er begrænsede pladser så hurtig tilmelding er nødvendig (f.eks.vha. selskabets mail).

 

Mads Klokker

 

 

Selskabsmøde d. 28. november 2009

I Danmark har 35.000 - 50.000 et dykkercertifikat. Nogle forsikringsselskaber har udtrykkeligt omtalt dykning i forsikringspolicen, andre nævner særlige risikoaktiviteter, som ikke omfattes af dækningen. Når uheldet er ude må den forulykkede undertiden skulle redegøre for at dykkersyge ikke er en sydom, men et ulykkestilfælde som menes dækket af en ulykkesforsikring. Det kommende selskabsmøde søger en afklaring af forsikringsforholdene.

Emne: Dykning og Forsikring

Sted: Rigshospitalet, auditorium 2071, opgang 2, 7 etage (på ØNH-afdelingen),

Tid: Lørdag d. 28. november 2009 kl. 11 - 13.

Program:

1. Hvad er dykkersyge/dekompressionsskade, en definition. Overlæge Peter Ric Hansen, Forsvarets Sundhedstjeneste og Søværnets dykkerkursus.

2.Forsikringsmæssige problemer set fra den behandlende og rådgivende læges side. Overlæge, dr.med. Erik Jansen, Rigshospitalet Trykkammer.

3.Dansk Sportsdykker Forbunds forsikringsordning og årsagerne til etablering af ordningen. Stig Lyngby, Dansk Sportsdykker Forbund.

4.Når uheldet er sket, Divers Alert Network (DAN) - rådgivning og forsikringsdækning. Afdelingslæge, ph.d. Ole Hyldegaard, afdelingslæge, Rigshospitalets Trykkammer og direktør, DAN Scandinavia.

5.Forsikringsforhold i forbindelse med hjemtransport af dykkersyge. Direktør og læge Lars Toft, SOS International.

6.Hvorledes opnås den mest hensigtsmæssige forsikringsdækning af fritidsdykkere. Inviteret foredragsholder fra forsikringsindustrien.

7. Afrunding af mødelederen.

Mødeleder: Klaus Tjelle Kristiansen

 

Erik Jansen

 

 

Har du brug for et certifikat, der bekræfter dit medlemskab af ESAM, kan det hentes her:

Certifikat 2011

Certifikat 2012

Tilmeld nyhedsbrev:

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.